قوانین و مقررات

مدت زمان هر جلسه 20 الی 30 دقیقه میباشد که بنا به تشخیص استاد قابل تغییر است

عدم حضور هنرجو به هر دلیلی و حتی با اطلاع قبلی، غیبت محسوب میشود
چنانچه هنرجودر پایان ترم اقدام به ثبت نام ننماید،به منزله ی انصراف از ادامه ی آموزش تلقی شده و ساعت کلاس وی واگذار خواهدشد
پس از پرداخت شهریه و صدور قبض سیستمی، شهریه مسترد نمی گردد
به همراه داشتن کارت هوشمند هنرجویی الزامی است
آموزشگاه فقط در تعطیلات رسمی تعطیل می باشد
توجه فرمایید که انتقال شهریه از سازی به ساز دیگر و از شخصی به شخص دیگر امکان پذیر نمیباشد
در صورت تغییر آدرس یا تلفن، لطفا آموزشگاه را مطلع نمایید
به دلیل تسلسل کلاسها،هنرجو موظف است راس زمان تعیین شده در کلاس حضور به عمل آورد و در صورت تاخیر فقط از زمان باقی مانده کلاس خود استفاده خواهد شد
هنرجو مستلزم است که sms های اطلاع رسانی آموزشگاه را مطالعه کند.
درصورت تعطیلی ها در ایام کرونا، هنرجو ملزم به همکاری برای کلاس های مجازی می باشد.

این قوانین ممکن است پس از مدتی بروزرسانی شود، از این رو مطالعه ی آن هرازچندگاهی توسط همه الزامی است.

رعایت شئونات اسلامی الزامیست